REGULACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
CZ EN

Galerie Smečky

Provedli jsme kompletní dodávku kotelny, vzduchotechniky, vytápění, chlazení, včetně měření a regulace s dispečerským pracovištěm, a to od projektu až do realizace na klíč.

Citujeme z webu: http://www.ppas.cz/galerie-smecky.html#sbirka

clanky/reference/smecky-smallProstory Galerie

Pro provozování galerie a společenského střediska byl vytipován a získán do dlouhodobého pronájmu vhodný objekt. Jedná se o přízemí a suterén domu Ve Smečkách 24, který je ve vlastnictví Městské části Praha 1. Pražská plynárenská tyto prostory pro účely zřízení galerie rekonstruovala. Tímto počinem Pražská plynárenská nejen zachraňuje původně krásný, poté zdevastovaný objekt v centru metropole, ale prezentuje se před pražskou veřejností jako solidní firma, která se utilitárně nestará jen o svoji prosperitu a rozvoj, ale také s vynaložením nemalých prostředků shromažďuje, chrání a podporuje potenciál národní kultury v oblasti české umělecké koláže poválečného období.

Vzhledem k nutnosti zajištění dokonalého prostředí pro vystavovaná díla zejména z hlediska výběru nejvhodnější klimatizace, vytápění, regulace vlhkosti, intenzity osvětlení a celkové bezpečnosti prostoru byl zpracovaný projekt ještě před zahájením kroků vedoucích k získání stavebního povolení a vypsání výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce předán k odbornému posouzení specializovanému pracovišti Národní galerie. Doporučení Národní galerie byla zohledněna při výběru dodavatele, a poté i při samotné rekonstrukci.