REGULACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
CZ EN
www.rtp.czReferenceDalší referenceTechnické vybavení budov

Technické vybavení budov

 • LRB Build, administrativní dostavba areálu D.I.S. -  provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, dispečink - novostavba výškového administrativního objektu, včetně projektu
 • Výstavba dopravního VaV centra Brno - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, dispečink - novostavba výškového administrativního objektu
 • Generální rekonstrukce a dostavba areálu Hvězdárny a planetária M.K. v Brně - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, dispečink objektu, včetně projektu
 • Víceúčelový komplex Orion - měření a regulace, provozní rozvod silnoproudu

 • Sokolský dům Vyškov - měření a regulace, provozní rozvod silnoproudu - kulturní objekt, kino, víceúčelový sál

 • Městské divadlo Znojmo - měření a regulace, provozní rozvod silnoproudu - kulturní objekt městského divadla

 • Frencken Brno - měření a regulace, provozní rozvod silnoproudu - výrobní objekt 

 • Klinika asistované reprodukce UNICA - dodávka vzduchotechniky a klimatizace čistých prostor operačního sálu a laboratoře, VZT, měření a regulace, náročná rekonstrukce technologie TZB ve validovaných čistých prostorách

 • Arcidiecésní museum Olomouc - rekonstrukce a doplnění klimatizace a vzduchotechniky výstavních prostorů a dopozitářů, měření a regulace, dispečink. Náročná rekonstrukce technologie TZB historického objektu
 • Administrativní centrum Vídeňská 71, Brno - zdroj tepla, provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, dispečink
 • CTP Invest - od roku 2004 do 2008 dodávky systémů měření a regulace AMiT pro výrobní, logistické a administrativní objekty v developerských areálech v Brně - Modřicích, Brně - Černovické terase, Ostravě - Hrabové, v Boru u Tachova, v Liberci, v Okříškách a v Českých Velenicích. Celkem se jedná o více než 25 skladovacích a výrobních hal s celkovou plochou přes 100.000 m2. Podrobnější informace viz grafická část referencí.
 • Pliva-Lachema Monitoring energií - energo-dispečink
 • Pliva-Lachema Imunologie VS -provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace
 • Státní zámek SZ Konopiště - monitoring teploty a vlhkosti
 • Pliva-Lachema Výměna plyn. parního kotle 12t/h - provozní rozvod silnoproudu
 • Pliva-Lachema Oxaliplatin - zdroj tepla, provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace
 • Pliva-Lachema Výrobna 1 injekce VS - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace
 • Pekárna GROTTO Kremnica - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, automatický systém řízení
 • Automotive Lichting - provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace
 • Státní zámek Konopiště – Dodávka a montáž technologie VZT, včetně systému MaR v historickém objektu – expozice, depozitáře
 • UPS Supply Chain Solutions Liberec – Dodávka a montáž systému MaR v areálu Technologického parku v Liberci
 • Národní galerie Praha – Anežský klášter – kompletní systém řízení klimatu historického objektu, vč. operátorského, dispečerského pracoviště DESIGO INSIGHT - Siemens Landis&Staefa
 • DANZAS II.etapa – Dodávka a montáž systému MaR skladovacího objektu v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • Gebruder Weiss – Dodávka a montáž systému MaR skladovacího objektu v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • Drusped Lagermax – Dodávka a montáž systému MaR skladovacího objektu v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • NUNNER – Dodávka a montáž systému MaR skladovacího objektu v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • PST Ostrava, a.s. – Dodávka a montáž systému MaR skladovacího objektu v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • IFE CR a.s. II. etapa – Dodávka a montáž systému MaR rozšířeného výrobního objektu IFE v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • MERGON – Dodávka a montáž systému MaR výrobního objektu MERGON v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • PSM International – Dodávka a montáž systému MaR výrobního objektu MERGON v areálu Technologického parku v Brně Modřicích
 • DPmB a.s. – rekonstrukce předávací stanice tepla, systém TECO měření a regulace, včetně lokálního a vzdáleného dispečinku PROMOTIC
 • Obchodní centrum SKANSKA Čestlice – novostavba areálu – měření a regulace řídící systém Amit, vč. dispečerského pracoviště Promotic
 • STAROBRNO a.s. – dodávka a montáž předávací stanice tepla včetně technologie vytápění, provozního rozvodu silnoproudu, měření a regulace a ostatních rozvodů
 • VALEO Rakovník – Dodávka a montáž systému MaR výrobního areálu VALEO Autoklimatizace v Rakovníku
 • Krytý bazén Karvinná – Modernizace energetického hospodářství – měření a regulace reg. systém Amit vč. dispečerského pracoviště
 • Gymnázium Žižková – Dostavba tělocvičného areálu – měření a regulace – řídící systém Siemens Landis&Staefa
 • CARGO-VAN – regulace sálavého topení – tři etapy díla měření a regulace řídící systém Siemens Landis&Staefa
 • SMC Industrial Automation CZ s.r.o. – dodávka a montáž systému klimatizace administrativní budovy
 • IFE CR a.s. – dodávka a montáž systému vzduchotechniky v klimatizované výrobní vestavbě, vč. technologie chlazení a vlhčení, provozního rozvodu silnoproudu, měření a regulace a ostatních rozvodů
 • Národní galerie Praha, areál Anežský klášter – obnova systému MaR po povodni, optimalizace prostředí v historických expozicích – řídící systém Siemens Landis&Staefa
 • Úrazová nemocnice Brno – rekonstrukce operačních sálů I, II, a III. etapa – měření a regulace syst. Siemens Landis&Staefa
 • Pliva – LACHEMA Brno – Pavilon jakosti – měření a regulace předávací stanice tepla, syst. Siemens Landis&Staefa, vč. vizualizace
 • Národní galerie Praha – Anežský klášter – měření a regulace kotelny a kompletního systému VZT – Siemens Landis&Staefa
 • VW Bratislava – VZT provozního objektu – měření a regulace syst. Siemens Landis&Staefa vč. dispečerského pracoviště
 • Obchodní centrum OLYMPIA Brno – instalace silnoproudu, měření a regulace pro 26 obchodních jednotek – řídící systém Sauter
 • Obchodní centrum CARREFOUR Ostrava – instalace silnoproudu, měření a regulace pro několik obchodních jednotek
 • Nemocnice T.G.Masaryka Hodonín – rekonstrukce a dostavba ambulantního traktu a operačních sálů – měření a regulace syst. Siemens Landis&Staefa vč. dispečerského pracoviště Desigo insight
 • Katedrála sv. Petra a Pavla – kompletní rekonstrulce elektroinstalace a osvětlení v historické katedrále
 • Provozní budova Všeobecné zdravotní pojišťovny Kroměříž – měření a regulace systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Plynofikace areálu Form Thermit spol s r.o. – měření a regulace systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Plynofikace areálu Škrobárny Brno a.s. – měření a regulace, provozní rozvod silnoproudu.
 • MANA Ostrava – Euronova, měření a regulace provozní rozvod silnoproudu, vzduchotechnika
 • MANA Most – Euronova, měření a regulace provozní rozvod silnoproudu, vzduchotechnika
 • Masarykova univerzita – Rektorát předávací stanice tepla, Landis Staefa.
 • Plynofikace areálu STS Hulín – měření a regulace – systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Plynofikace areálu depa kolej. vozidel ČD Val. Meziříčí – měření a regulace – systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Plynofikace kotelen Jasanová ul. Brno – měření a regulace – systém Johnson controls, provozní rozvod silnoproudu.
 • Areál PBS Investorská Brno Hlinky kotelna, VZT – měření a regulace – systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Minoritský klášter Brno – měření a regulace – systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Veterinární fakulta rekonstrukce kotelny a VZT tělocvična – měření a regulace – systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.
 • Obchodní objekt Josefínka Josefská 10, Brno rekonstrukce kotelny a VZT – měření a regulace systém Landis & Gyr, provozní rozvod silnoproudu.