REGULACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
CZ EN

Aplikační software

clanky/softwareOddělení, na kterém leží odpovědnost za finální podobu zakázky. Naši programároři jsou si toho vědomi.
  • vlastními pracovníky zabezpečujeme parametrování systémů Landis & Staefa, Sauter, SIEMENS, Allen-Bradley, Mitsubishi, Amit
  • dispečerský software RS-Wiev (AB), D2000, Insight (L&S), ProVi+ (Sauter), Citect, InTouch, PROMOTIC PmSysIntegr 
  • vlastní vizualizační knihovny, jednoduché ovládání, grafická dynamizace,historické databáze, alarmová hlášení, pagery atd.
  • servis dle požadavků zákazníka
  • na přání zákazníka jakýkoliv z komerčně vyráběných průmyslových automatů
  • aktuální stav pracovníků 2 osoby