REGULACE TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
CZ EN

Montáže

clanky/montazeRTP, spol. s r.o. – Montáže – to je vysoká profesionalita, odbornost a špičková kvalita odvedené práce

Týmy oddělení montáží jsou vybaveny moderní profesionální technikou a jsou vedeny vysoce kvalifikovanými a zkušenými pracovníky. Každý jednotlivec týmu je řádně proškolen a ovládá více specializovaných profesí, tím je vytvořena dokonalá flexibilnost týmu při dodržení nejvyšší kvality odvedené práce. Každý jednotlivý úkon i celková montáž podléhá propracovanému systému kontroly kvality, aby byla zaručena nejvyšší spolehlivost provedené montáže.

V naší firmě dbáme na provázanost a úzkou spolupráci mezi jednotlivými odděleními. Díky této zpětné vazbě na oddělení projekcí se daří montážním četám plnit úkoly hladce a plynule v nejkratším možném čase. Stabilní kolektivy montážníků mají dlouholetou praxi a zkušenosti z nejrůznějších montáží jak na území České republiky, tak i ze zahraničí.